About us

- เกี่ยวกับเรา -

Brand

- แบรนด์รถของเรา -

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฟอร์ด เอกหกรุ๊ป แห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมศูนย์บริการมาตรฐาน มีทั้งหมด 4 โชว์รูม
สาขาในเมืองนครราชสีมา
1.) สาขา-โคราช-จอหอ (ติดโกบอลเฮ้าส์) เลขที่ 523 ม.2 ตำบล บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-049808
2.) สาขา-ราชสีมา (โซนตลาดเซฟวัน) เลขที่ 1615 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 044-049818
สาขาต่างอำเภอ
3.) สาขา-ปากช่อง 93/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 044-049828
4.) สาขา-พิมาย 199 ม.4 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
โทร. 044-049838

see more

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มาสด้า เอกสหกรุ๊ป พร้อมศูนย์บริการ ในจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งหมด 2 โชว์รูม
สาขาในเมืองนครราชสีมา
1.) สาขา-ราชสีมา (โซนตลาดเซฟวัน) เลขที่ 1643/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-049868
สาขาต่างอำเภอ
2.) สาขา-ปากช่อง เลขที่ 93/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร. 044-049889

see more

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน พร้อมศูนย์บริการ ในจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งหมด 3 โชว์รูม
สาขาในเมืองนครราชสีมา
1.) สาขา-ราชสีมา เลขที่ 688 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-049819
2.) สาขา-หัวทะเล เลขที่ 1919 ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-049830
สาขาต่างอำเภอ
3.) สาขา-ปากช่อง เลขที่ 154 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร. 044-049831

see more

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รถไฟฟ้า เกลทวอล์ เอกหกรุ๊ป แห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมศูนย์บริการมาตรฐาน มีทั้งหมด 1 โชว์รูม
สาขาในเมืองนครราชสีมา
1.) สาขา-โคราช (ติดโกบอลเฮ้าส์) เลขที่ 523 ม.2 ตำบล บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-049822

see more

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รถไฟฟ้า 100% Changan Deepal Korat เอกหกรุ๊ป แห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมศูนย์บริการมาตรฐาน มีทั้งหมด 1 โชว์รูม
สาขาในเมืองนครราชสีมา
1.) สาขา-โคราช (ติดตลาดเทดไท) เลขที่ 688 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-049898

see more

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า OMODA & JAECOO
Eaksaha Korat แห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมศูนย์บริการมาตรฐาน
โทร. 044-049899

see more

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า GAC Aion
GAC Aion Eaksaha Korat แห่งเดียวในจังหวัด นครราชสีมา
พร้อมศูนย์บริการมาตรฐาน
โทร. 044-049877

see more

ศูนย์ซ่อมสีรถยนต์มาตรฐาน ในจังหวัดนครราชสีมา มีทั้งหมด 3 สาขา
สาขาในเมืองนครราชสีมา
1.) สาขา-ราชสีมา เลขที่ 688 ม.5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 044-049855 กด 1
2.) สาขา-หัวทะเล เลขที่ 1919 ม.1 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 044-049855 กด 2
3.) สาขา-โคราช (ติดโกบอลเฮ้าส์) เลขที่ 523 ม.2 ตำบล บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 044-049855 กด 3

our business

- ธุรกิจของเรา -